CNC nárezové a hranovacie centrum

• porez materiálov na CNC nárezovom centre
• hranenie dielcov ABS hranami 0,5 – 2 mm
• opracovanie materiálov na CNC obrábacom centre
• lisovanie

holzma